Henkilönostimien katsastus ja huolto

-Määräaikaistarkastukset
-Käyttöönottotarkastukset
-Purettunatarkastukset (10v-tarkastus)
-Huollot ja korjaukset
-Sertifikaatti NT0378